MATURA

Nie daj się zwieść,
matura to nie bzdura!

2. Matura

Leader School prowadzi kursy maturalne, na których przygotujesz się solidnie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Oferujemy zajęcia z następujących przedmiotów:

  • angielski

  • niemiecki

  • hiszpański

  • matematyka

  • WOS

  • historia

Zajęcia prowadzą nauczyciele z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu i przygotowaniu do egzaminu dojrzałości, posiadający uprawnienia egzaminatorów maturalnych.

JĘZYK ANGIELSKI

• Przed rozpoczęciem kursu spotkasz się z konsultantem językowym, który oceni Twój poziom wiedzy oraz dobierze najodpowiedniejszą strategię przygotowania do egzaminu.
• Na bieżąco będziesz uzyskiwać informacje o efektach swojej pracy.
• Masz możliwość skorzystania z dodatkowych, bezpłatnych konsultacji z lektorem.
• Wyjątkowa organizacja kursu pozwoli Ci zintensyfikować naukę przed egzaminem.
Program kursu maturalnego z języka angielskiego obejmuje powtórzenie materiału obowiązującego na egzaminie. Z nami poznasz i powtórzysz:
• słownictwo zebrane w 15 działów tematycznych.
• techniki usprawniające rozumienie tekstu słuchanego i czytanego (rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz, testów wielokrotnego wyboru, dobieranie nagłówków lub osób do wypowiedzi)
• wszystkie formy pisemne wymagane na maturze (formy krótkie: pocztówka, ankieta, wiadomość, instrukcja, ogłoszenie; formy długie: listy formalne i nieformalne oraz rozprawki, recenzje, opowiadania i opisy)
Przestaniesz w końcu bać się części ustnej, ponieważ nauczymy Cię:
• panować nad spójnością wypowiedzi
• skupiać uwagę na najważniejszych aspektach opisu zdjęcia
• reagować poprawnie na pytania
• radzić sobie z przekazem informacji w każdym z trzech typów rozmów sterowanych
UWAGA
W naszej ofercie znajdują się konwersacje z native speaker’em. Jeśli zechcesz, do części ustnej matury z języka angielskiego przygotuje Cię nauczyciel brytyjskiego pochodzenia!

MATEMATYKA - HISTORIA - WOS - JĘZYK POLSKI - HISZPAŃSKI - NIEMIECKI

• Przed rozpoczęciem kursu spotkasz się z nauczycielem prowadzącym, który oceni Twój poziom wiedzy oraz dobierze najodpowiedniejszą strategię przygotowania do egzaminu.
• Na bieżąco będziesz uzyskiwać informacje o efektach swojej pracy.
• Nauczysz się technik pozwalających zmaksymalizować wynik matury
• Wyjątkowa organizacja kursu pozwoli Ci na zintensyfikowanie nauki przed egzaminem.
Program kursów maturalnych obejmuje powtórzenie materiału obowiązującego na egzaminie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

  • Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 517 870 434