MATURA

ANGIELSKI I INNE PRZEDMIOTY SZKOLNE

Matura

Leader School prowadzi kursy maturalne, na których przygotujesz się solidnie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Oferujemy zajęcia z następujących przedmiotów:

  • angielski

  • matematyka

  • fizyka

  • chemia

  • WOS

  • historia

  • biologia

Zajęcia prowadzą nauczyciele z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w nauczaniu i przygotowaniu do egzaminu dojrzałości, posiadający uprawnienia egzaminatorów maturalnych.

JĘZYK ANGIELSKI

• Przed rozpoczęciem kursu spotkasz się z konsultantem językowym, który oceni Twój poziom wiedzy oraz dobierze najodpowiedniejszą strategię przygotowania do egzaminu.
• Na bieżąco będziesz uzyskiwać informacje o efektach swojej pracy.
• Masz możliwość skorzystania z dodatkowych, bezpłatnych konsultacji z lektorem.
• Wyjątkowa organizacja kursu pozwoli Ci zintensyfikować naukę przed egzaminem.
Program kursu maturalnego z języka angielskiego obejmuje powtórzenie materiału obowiązującego na egzaminie. Z nami poznasz i powtórzysz:
• słownictwo zebrane w 15 działów tematycznych.
• techniki usprawniające rozumienie tekstu słuchanego i czytanego (rozwiązywanie zadań typu prawda/fałsz, testów wielokrotnego wyboru, dobieranie nagłówków lub osób do wypowiedzi)
• wszystkie formy pisemne wymagane na maturze (formy krótkie: pocztówka, ankieta, wiadomość, instrukcja, ogłoszenie; formy długie: listy formalne i nieformalne oraz rozprawki, recenzje, opowiadania i opisy)
Przestaniesz w końcu bać się części ustnej, ponieważ nauczymy Cię:
• panować nad spójnością wypowiedzi
• skupiać uwagę na najważniejszych aspektach opisu zdjęcia
• reagować poprawnie na pytania
• radzić sobie z przekazem informacji w każdym z trzech typów rozmów sterowanych
UWAGA
W naszej ofercie znajdują się konwersacje z native speaker’em. Jeśli zechcesz, do części ustnej matury z języka angielskiego przygotuje Cię nauczyciel brytyjskiego pochodzenia!

MATEMATYKA - FIZYKA - CHEMIA - BIOLOGIA - HISTORIA - WOS - JĘZYK POLSKI

• Przed rozpoczęciem kursu spotkasz się z nauczycielem prowadzącym, który oceni Twój poziom wiedzy oraz dobierze najodpowiedniejszą strategię przygotowania do egzaminu.
• Na bieżąco będziesz uzyskiwać informacje o efektach swojej pracy.
• Nauczysz się technik pozwalających zmaksymalizować wynik matury
• Wyjątkowa organizacja kursu pozwoli Ci na zintensyfikowanie nauki przed egzaminem.
Program kursów maturalnych obejmuje powtórzenie materiału obowiązującego na egzaminie na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.