Egzamin gimnazjalny? Pestka!

Przygotuj się do niego w Leader School.

Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
• humanistycznej,
• matematyczno-przyrodniczej,
• językowej.

Część humanistyczna podzielona jest na dwa moduły:
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
• z zakresu języka polskiego.

Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje moduły:
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia),
• z zakresu matematyki.

Część z języka obcego nowożytnego podzielona jest na dwa poziomy:
• podstawowy,
• rozszerzony.

  • Leader School prowadzi kursy przygotowujące do każdej części egzaminu gimnazjalnego:
    - humanistycznej
    - matematyczno-przyrodniczej
    -językowej.

    W ramach każdej z części zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny i prowadzone są przez nauczycieli z kilkuletnim stażem pracy i doświadczeniem w przygotowywaniu do tego typu egzaminu.