Egzamin Ósmoklasisty? Pestka!

Przygotuj się do niego w Leader School!

1. Egzamin Ósmoklasisty

Egzamin Ósmoklasisty składa się z trzech części:
• język polski,
• matematyka,
• język obcy.

  • Leader School prowadzi kursy przygotowujące do każdej części egzaminu gimnazjalnego w odrębnych modułach: polski, matematyka, angielski.
    .
    W ramach programu przygotowującego do egzaminu z polskiego i matematyki, zajęcia odbywają się raz w tygodniu po dwie godziny i prowadzone są przez nauczycieli z kilkuletnim stażem pracy i doświadczeniem w przygotowywaniu do tego typu egzaminu.
    .
    Zajęcia dla ósmoklasistów z języka angielskiego odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny.

  • Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem telefonu 517 870 434