Certyfikaty językowe TELC

Jesteśmy partnerem egzaminacyjnym TELC GmbH.

3. Certyfikat językowy TELC

* zwiększa szanse na zdobycie dobrze płatnej pracy lub ciekawego stażu w Polsce lub w krajach Unii Europejskiej.
* jest wymagany w wielu firmach zachodnich działających na terenie Polski jako potwierdzenie właściwego poziomu kompetencji językowych.
* jest powszechnie wymaganym standardem podczas rekrutacji na europejskie uczelnie.
* stanowi podstawę zaliczenia lektoratu bez konieczności uczęszczania na zajęcia i jest respektowany przez większość uczelni wyższych w Polsce.
* spełnia wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
* stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego -Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
* jest oficjalnie uznawany za dowód znajomości języka np. przy ubieganiu się o obywatelstwo lub pracę w Niemczech, Austrii i Szwajcarii.
* w Europie egzaminy TELC są między innymi częścią państwowego systemu szkolnictwa (Węgry, Hiszpania), mają akredytację instytucji rządowych oraz są honorowane przez Izby Handlu i Przemysłu (Niemcy, Francja).

  • Leader School w Białej Podlaskiej jest partnerem egzaminacyjnym TELC GmbH.

    W naszej szkole można zdawać egzamin z języka angielskiego na poziomie A1, A2, B1 i B2.

Co testują egzaminy TELC?

Egzaminy telc testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np.:
* umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji (znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu),
* umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca,
* umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju,
* podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie.
* umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

Kto uznaje certyfikaty TELC w Polsce?

* uniwersytety i szkoły wyższe,
* pracodawcy instytucji handlowych, finansowych,
* branża turystyczna,
* branża medyczna,
* polska administracja państwowa.

  • Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły przy ul. Reformackiej 10 (III piętro)
    lub pod numerem telefonu 517 870 434.