AKADEMIA EFEKTYWNEJ NAUKI

Szybkie czytanie
Techniki pamięciowe
Mapy Myśli

3. Akademia Efektywnej Nauki

Każdy nastolatek może uczyć się łatwiej i skuteczniej!

Akademia Efektywnej Nauki powstała w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez rodziców nastolatków, którzy są już za duzi na uczestnictwo w programie Leo Maniak.
.
Oto lista tematów pokazująca czego uczymy w ramach tego programu:
.
Moduł I - Szybkie Czytanie.
1. Badanie szybkości czytania.
2. Trening szybkiego czytania.
3. Nowe techniki szybkości i zakresu czytania.
4. Pamięć fotograficzna.
5. Umiejętność przemykania i przeszukiwania.
6. Koncentracja i zrozumienie tekstu.
7. Nowy wymiar myślenia i sporządzania notatek.
8. Rozwijanie słownictwa.
9. Technika notowania i uczenia się na podstawie Map Myśli
10. Szybkie czytanie i z lepszym skutkiem.
11. Powtórzenie.
.
Moduł II - Pamięć
1. Techniki pamięciowe- wprowadzenie.
2. „Żywe obrazy”. Wizualizacja informacji.
3. Łańcuchowa Metoda Zapamiętywania.
4. Emocje i wyobraźnia – zapamiętywanie.
5. Zakładkowa Metoda Zapamiętywania.
6. Zakładki osobiste.
7. Zakładki alfabetyczne.
8. Zakładki liczbowe.
9. Pokój rzymski.
10. Technika Słów Zastępczych.
11. Powtórzenie.
.
Moduł III - Mapy Myśli
1. Struktura Map Myśli
2. Od burzy mózgu do map myśli.
3. Twórcze myślenie.
4. Rozbudowywanie.
5. Zastosowanie.
6. Grupowe mapy myśli.
7. Wypracuj własny styl.
8. Tworzenie nietypowego przedstawienia wiedzy (krzyżówka, rebus, plakat, reklama telewizyjna).
9. Metody do realizacji w całej grupie :
- gra planszowa
- teleturniej
10. Metody do realizacji w małych grupach (2-4 osób)
Uczenie się kooperacyjne (cooperative learning)
– Metoda puzzli
– Metoda zespołowego sprawdzianu wiedzy
Pokój zagadek – Escape Room
Wchodzenie w role:
– Scenka
– Debata
– Drama
– LARP (Live action role-playing)

  • Program Akademii Efektywnej Nauki obejmuje 1 rok nauki
    (64 godziny / 32 spotkania)
    .

    Szczegółowych informacji udzielamy
    pod numerem telefonu 517 870 434