Kursy dofinansowane

Zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym dofinansowanym ze środków UE.

5. Kursy z dofinansowaniem z UE

  • Szkoła językowa Leader School oraz Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w projekcie „Akademia Umiejętności”:

Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie miasta Biała Podlaska lub powiatu bialskiego z wykształceniem maksymalnie średnim, które ukończyły 25 rok życia. Osoby preferowanedo udziału w projekcie to osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pracujące, osoby bezrobotne, rolników i osoby bierne zawodowo.

  • W ramach projektu przeprowadzone zostaną bezpłatne szkolenia z:

    · języka angielskiego oraz języka niemieckiego od podstaw (240 godz.) w 4 modułach zakończone bezpłatnym zewnętrznym egzaminem TELC na poziomie A2 (poziom podstawowy)

    · zakresu umiejętności komputerowych od podstaw (80 godz.) w 5 modułach zakończone bezpłatnym zewnętrznym egzaminem ECCCDC na poziomie A (poziom podstawowy)

Szczegółowych informacji udzielają Biura Projektu:

Bialskopodlaskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego
ul. Księcia Witolda 19/24 (przy sklepie LIDL)
21-500 Biała Podlaska
www.bsrr.pl, e-mail: info@bsrr.pl,
tel. 724-600-303, tel. 725-520-202

Szkoła Językowa LEADER SCHOOL
ul. Reformacka 10
21-500 Biała Podlaska
e-mail: bialapodlaska@leaderschool.pl
tel. 83 342 43 43, kom. 517 870 434

  • Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Fundusz Społecznego