Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:
• humanistycznej,
• matematyczno-przyrodniczej,
• językowej.
Część humanistyczna podzielona jest na dwa moduły:
• z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
• z zakresu języka polskiego.
Część matematyczno-przyrodnicza obejmuje moduły:
• z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia),
• z zakresu matematyki.
Część z języka obcego nowożytnego podzielona jest na dwa poziomy:
• podstawowy,
• rozszerzony.
Leader School prowadzi kursy przygotowujące do każdej części egzaminu gimnazjalnego. W ramach każdej z części zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny i prowadzone są przez nauczycieli z kilkuletnim stażem pracy i doświadczeniem w przygotowywaniu do tego typu egzaminu.